neděle 14. října 2012

3D Tisk - podpěry

Udělal jsem několik testů  s 3D tiskem  s různými podpěrami .
Tiskl jsem talířek  :  průměr 30mm , výška  7mm, stěna 1,5mm,  k němu jsem vymodeloval  podpěry různé šíře , tvaru a množství.
T1 -  tisk se  nepovedl podpěry popraskaly ( moc tenké  0.5 mm , je jich málo ) talířek se nedotiskl .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T2 - druhý pokus je již lepší , ale podpěr je málo a mají nevhodný tvar. Podpěry 1.0 mm .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


T3 - tisk je v pořádku, podpěry jsou  již dost pevné , možná příště bude stačit podpěr o něco méně . Průměr podpěr je 1.2 mm . Všechny tři testy, pohled zhora :

pátek 5. října 2012

3d Tisk - Vana

3d Tisk (DIY)   - vana na polymer.
Největším problémem pří stavbě 3D tiskárny je vyřešit přilnavost (přilepování )tisknutého modelu na spodní projekční plochu (dno vaničky).
(A)
Nejpoužívanější způsob je vyrobit dno vaničky ze skla (nebo plexiskla ) a následně na sklo nanést vrstvu „Sylgard“ , folii FEP nebo jinou separační vrstvu ,tato vrstva snižuje přilnavost a umožní odtržení polymeru pro tisk další vrstvy . I s použitím vrstvy , která působí na polymer jako inhibitor (způsobí že v nepatrné vrstvě nedojde k polymeraci a vrstva se nepřilepí) jsou přilnavé síly poměrně značné .
Dochází k ulomení (přetržení ) tisknutého modelu a často i k poškození separační vrstvy .
Z tohoto důvodu je potřeba použít k odtržení ještě jiný mechanismus.
1: udělat vaničku odklápěcí , a tím zajistit postupné odloupnutí vrstvy .
Tuto variantu 3d Tisk jsem zkoušel , avšak i přes mnoho zkoušek a poměrně dlouho dobu testování
se nepodařilo dosáhnout uspokojivého výsledku – nepodařilo se tisknout mnoho  vrstev , aniž dojde k přilepení a následnému přetržení modelu nebo k poškození separační folie.


2: vaničku udělat posunovací , vrstva Sylgardu je jen na ½ vaničky a při posunu nad dno bez
Sylgardu se model snadno odloupne . Tuto variantu jsem nezkoušel a nemám s ní zkušenosti .
Navrhl ji a úspěšně odzkoušel B9Creations .
(B)
Další možností je na dno vaničky místo skla a Sylgardu použít jenom folii .
Folie nahradí sklo i separační materiél Sylgard , takže současně vytváří nosnou a těsnicí funkci .
(musí utěsnit a udržet , aby nedošlo k protržení a následnému vytečení polymeru )
Tuto variantu jsem použil , odzkoušel a napíšu o ní někdy příště .